Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Kurs om lønn

28
okt


Målgruppen for kurset er tillitsvalgte som har ansvaret for lønnsarbeidet i bedriften, og som deltar i de årlige, lokale lønnsoppgjørene.

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt innen 13. september dersom du ønsker å bli påmeldt kurset.

Målet med kurset er at de tillitsvalgte skal tilegne seg så god kompetanse på lønn og lønnsdannelse at de kan skape økt forståelse for oppgjørene og den sentrale lønnsdannelsen, og selv bidra til en god lønnsutvikling for medlemmene.

Kurset går over to dager.Den første dagen tar vi for oss hele systemet for lønnsdannelse, fra de sentrale lønnsforhandlingene til den individuelle lønnsfastsettelsen. Aktuelle tema er frontfagsmodell, ramme, årslønnsvekst, gliding og overheng med mer.

Videre får deltakerne innblikk i ulike lønnssystemer og tips i forbindelse med det lokale lønnsarbeidet, herunder de årlige, lokale lønnsjusteringene.

På den andre dagen gjennomgås regneark og modell for beregning av overheng, glidning og lønnsutvikling for ulike grupper av ansatte i egen bedrift. Kurset avsluttes med en lønnsforhandlingsoppgave som tar utgangspunkt i regnearkmodellen.

Det forutsettes grunnleggende kunnskaper i Excel. Det vil bli gjennomgått nødvendige funksjoner i regnearket på slutten av den første dagen for de som ønsker det.

Kurset arrangeres av Finansforbundets sekretariat, men påmelding sendes til din hovedtillitsvalgt innen 13. september.

Den hovedtillitsvalgte sender en samlet og prioritert liste til sekretariatet ved aeb@finansforbundet.no innen 16. september.

  • Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne.
  • I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. 
  • Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold. Finansforbundet sender ut elektroniske kursbevis til deltakerne som måtte ønske det ved bruk av verktøyet Accredible. Deltakerne må gi samtykke til utsendelse av kursbevis på Min Side.
  • Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi. Om man kommer i en situasjon hvor en likevel benytter disse fordelene privat, må den enkelte melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat.
Kursinfo
Sted:
Quality Hotel Olavsgaard - SKJETTEN
Dato:
Fra:28.10.2019 kl.10:00
Til:29.10.2019 kl.15:00
Kurstittel:
Kurs om lønn
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Eva Røste Bjørnstad
anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no
41632447
Påmeldingsfrist er utløpt