Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

HMS Konferansen 2019

26
sep


Tema for HMS konferansen 2019 er "Et arbeidsmiljø med rom for alle".  Årets konferansier er Dora Thorhallsdottir en inspirerende foredragsholder, standupkomiker og familieterapeut.

Dato: 26. september 2019

Sted: Finansforbundets lokaler, Dronning Eufemiasgt. 16, Bjørvika i Oslo

 

09.10-10.00      "Arbeidsmiljøet - det glemte gullet" v/ Pål Molander direktør i

                         Statens arbeidsmiljøinstitutt

 

10.10-11.00      "Den nye IA avtalen – Regjeringens visjon for et godt arbeidsliv i Norge" 

                          v/ Vegard Einan statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet

 

11.00-12.00       Lunsj    

 

12.00-12.50      "Skjerpe seg eller like seg? Hvordan skape balanse mellom innsats og trivsel, og

                          hvordan kjempe for et godt og raust arbeidsmiljø"

                          v/Henrik Syse, filosof og forsker

 

13.00-13.50       Inkludering - fra ord til handling v/Steinar J. Olsen fra Stormberg  

 

13.50-14.30       Dora Thorhallsdottir - hun holder inspirerende og underholdende foredrag, og gir

                         deg konkrete redskaper til hvordan du kan skape bedre relasjoner til andre.

                         I 2017 og 2018 var hun aktuell med suksessen "Familiegreier"på Latter.

 

 

I etterkant av konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. 

                         

 

 

Kursinfo
Sted:
Finansforbundets lokaler - OSLO
Dato:
Fra:26.09.2019 kl.09.00
Kurstittel:
HMS Konferansen 2019
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Hanne Alfstad Torsvik
hanne.torsvik@finansforbundet.no
48121915
Påmeldingsfrist er utløpt