Dette kurset er fullbooket, men du vil bli satt på venteliste ved påmelding.
Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Webinar: PowerPoint Smart & Effektivt

18
jun


Bli med på webinarkurs når vi ikke kan møtes til fysiske medlemskvelder.

 

PowerPoint Smart & Effektivt
Torsdag 18. juni 12.00 - 15.00.

3 timer (det blir lagt inn pauser)

Webinaret skal gi deg innsikt i programmets muligheter for å arbeide smart og effektivt. Fokus vil være på å lage gode presentasjoner for å få frem dine budskap. Kurset passer for personer som bruker PowerPoint og som ønsker å lære mer om mulighetene som ligger i programmet.

  • Bruk av maler og lysbildeoppsett, samt gjenbruk av lysbilder
  • Bruk av inndelinger i presentasjoner
  • Effektiv bruk av punktmerker
  • SmartArt – hvordan presentere mer grafisk
  • Håndtering og redigering av fotografier, samt informasjon om bildebibliotek og opphavsrett
  • Innsetting av film
  • Litt om animasjoner

Målgruppe: Dette webinaret er for deg som har jobbet litt i PowerPoint tidligere, men som ønsker å lage bedre presentasjoner i verktøyet.

Du får tilsendt praktisk informasjon om pålogging i god tid før selve kurset. Undervisningen gjennomføres som webinar via GoToMeeting (www.gotomeeting.com) fra din PC eller nettbrett.

Instruktør er Kathrine Jølle Wathne som holder kurs i Microsoft Office & Office 365, samt bruk av sosiale medier for bedrift. I tillegg holder hun kurs i CorePublish og SurveyXact. Hun holder også kurs innen presentasjonsteknikk. Kathrine har jobbet som instruktør i 25 år.

 

I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. 

Kursinfo
Sted:
WEBINAR -
Dato:
Fra:18.06.2020 kl.12.00
Kurstittel:
Webinar: PowerPoint Smart & Effektivt
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Karina Wolfe Liljegren
awl@finansforbundet.no
97180073