Dette kurset er fullbooket, men du vil bli satt på venteliste ved påmelding.
Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Kurs i internasjonalt arbeid

3
des


Er du tillitsvalgt i en bedrift som har virksomhet internasjonalt? Finansforbundet gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer kurs i internasjonalt arbeid i København 3.-5 desember 2019 i samarbeid med det danske Finansforbundet 

Ta kontakt med din HTV innen 27. september dersom du ønsker å bli påmeldt kurset.

 

Finansnæringen blir i økende grad en internasjonalisert næring. Dette får innvirkning på tillitsvalgtes arbeid og arbeidsform. Hensikten med kurset er å gi deg som tillitsvalgt forutsetninger i arbeidet med å utvikle og bevare de ansattes rett til å påvirke sin egen og bedriftens utvikling. 

Målet med kurset er å gi tillitsvalgte som representerer medlemmer i internasjonale samarbeidsorgan økt kunnskap om medbestemmelse og innflytelse. Ulike bedriftsstrukturer gir ulike utfordringer. Her vil vi få belyst både hvordan det er å jobbe i en norsk virksomhet som har internasjonalt virksomhet med utenlandskontorer, og hvordan er det å jobbe i en norsk filial.   

Målgruppen for kurset er tillitsvalgte i bedrifter som har virksomhet på tvers av landegrenser og som representerer medlemmene sine i internasjonale samarbeidsorgan. Kurset er både for erfarne og nye tillitsvalgte. 

Kurset tar opp følgende tema: 

  • Hvordan kan du jobbe mer systematisk som tillitsvalgt i et internasjonalt konsern? 
  • Hvordan kan du ivareta medbestemmelse og innflytelse gjennom lovverket og internasjonale samarbeidsavtaler? 
  • Hvordan prioriterer du mellom nasjonalt og internasjonalt arbeid som tillitsvalgt? 

Kurset vil både ha plenumssamlinger og parallelle sesjoner hvor det blir benyttet presentasjoner, forelesninger, case- og gruppearbeid for erfaringsdeling. Både engelsk, dansk og norsk vil bli brukt i løpet av dagene. 

Kurset arrangeres av Finansforbundets sekretariat, men påmelding skal sendes til den hovedtillitsvalgte i den enkelte bedrift som vil oversende en prioritert liste til anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no innen 1. oktober. 

 

  • Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne.
  • I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.
  • Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold. Finansforbundet sender ut elektroniske kursbevis til deltakerne som måtte ønske det ved bruk av verktøyet Accredible. Deltakerne må gi samtykke til utsendelse av kursbevis på Min Side. 
  • Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi. Om man kommer i en situasjon hvor en likevel benytter disse fordelene privat, må den enkelte melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat. 
Kursinfo
Sted:
Radisson Blu Scandinavia Hotel, København -
Dato:
Fra:03.12.2019 kl.19:00
Til:05.12.2019 kl.15:00
Kurstittel:
Kurs i internasjonalt arbeid
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Sara Pande-Rolfsen
spr@finansforbundet.no
93652026
Påmeldingsfrist er utløpt