Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Tillitsvalgtkonferanse Trøndelag, Nordland og Troms Finnmark

20
mar


Velkommen til tillitsvalgtkonferanse i Trondheim!

Å delta på tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

 

Konferansen som er felles for avdelingene Trøndelag, Nordland og Troms Finnmark, avholdes på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim. Konferansestart kl. 10.00 første dag med avslutning kl. 15.00 andre dag.

Tema for konferansen blir bl.a:

  • Nytt fra forbundsstyret
  • Internasjonalt arbeid
  • Kompetanse
  • Kunstig intelligens - AI
  • Grønt skifte 

 


Se velkomstfilmen

Det kommer forelesere fra forbundsstyret og sekretariatet, i tillegg kommer det flere knallgode eksterne.
Vi nevner:

  • Sigrid Guldseth, Gjensidige 
  • Odd Jostein Svendsli, AIA Science
  • Lars Sommervold
  • Arne Kroken, professor

Vi har også noen overraskelser på lur. 

Hotell:
Alle fra avdeling Nordland og Troms Finnmark må komme kvelden før. Det er derfor bestilt overnatting på konferansehotellet til alle nordfra fra 19. til 21. mars. Du som kommer fra avdeling Trøndelag har hotellovernatting fra 20. til 21. mars. Om du ikke ønsker overnatting på hotellet, krysser du av for det ved påmelding. 

Reise:
Du som kommer fra avdeling Nordland og Troms Finnmark bestiller flybilletter hos HRG Nordic, tlf. 21 49 83 40.

Oppgi kostnadssted :
265/3010 
hvis du kommer fra avdeling Nordland 
270/3010 
hvis du kommer fra avdeling Troms Finnmark.

Det skal benyttes billigst mulige billetter i tråd med gjeldende reisepolicy. Vi oppfordrer til å bestille flybilletter snarest. Bestill billetter som passer med oppstart og avslutnings tidspunkt, det forventes at du deltar på hele konferansen. Hvis du er avhengig av transport utenom offentlig kommuniksjon, skal dette godkjennes av sekretariatet på forhånd. Eventuell kjøregodtgjørelse dekkes etter statens satser. Til informasjon ytes ikke diett på dette arrangemente.

Påmeldingsfrist: 12. februar. 

Velkommen til to spennende og innholdsrike dager!

 

Alle som deltar på kurs og konferanser for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.

Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har Finansforbundet besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi. Om man kommer i en situasjon hvor en likevel benytter disse fordelene privat, må den enkelte melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat.

 

 

 
Kursinfo
Sted:
Radisson Blu Royal Garden Hotell Trondheim - TRONDHEIM
Dato:
Fra:20.03.2019 kl.1000
Til:21.03.2019 kl.1500
Kurstittel:
Tillitsvalgtkonferanse Trøndelag, Nordland og Troms Finnmark
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Elin Lorentzen Mellem
elin.mellem@finansforbundet.no
95871158
Påmeldingsfrist er utløpt