Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Felles tillitsvalgtkonferansen for Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Agder

4
mar


Å delta på lokal tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

Konferansen som er felles for alle tillitsvalgte og kontaktvalgte i Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Agder skal være på Quality Tønsberg Hotel i Tønsberg. 
Vigdis  Matisen vår nyvalgte forbundleder kommer til konferansen og vi håper du også er med.

Tema for konferansen:

Nytt fra forbundsstyret
Saker som styret jobber med for tiden med særlig vekt på hva landsmøtet besluttet og hva det betyr fremover. Status tariff, hovedavtaleforhandlingene og tanker for vårens hovedoppgjør, samt status trinnløst lønnssystem.

Økonomisk og digital kriminalitet v/Jørgen Dyrhaug fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
Hvordan kan jeg om privatperson bli lurt og hva bør jeg være opptatt av? Hvordan kan jeg som saksbehandler oppdage hvordan en kunde blir lurt og hva kan jeg gjøre? Hvordan kan bedriftene bli lurt og hva gjør de og kan gjøre?

Nytt politisk program for 2020-2022 ble vedtatt av landsmøte og gir føringer for hvilke saker som er viktige for medlemmene våre og hvilke holdninger vi tillitsvalgte har til de ulike temaene.
Hvordan kan du som tillitsvalgt i din bedrift eller i Regionstyret bidra til å fremme Finansforbundets/våre saker og tema fra det politiske programmet til det beste for våre medlemmer?

Nytt fra juristene
Gjennomgang av prinsippene i de siste/mest aktuelle sakene som våre jurister har jobbet med. Det legges vekt på omstillingsprosesser. Er det noen trender og/eller endringer vi kan se?

Ny likestillingslov fra 1.1.2020 v/Inger Eline Romundgard fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Forsterket aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) – hva betyr det for 0ss?

Den emosjonelle revolusjon v/Kathrine Aspaas
Hva skjer med menneskene i en digital verden? Hvordan ser jobbene våre ut fremover? Hvordan vil kunstig intelligens gjøre verden varmere og mer sosial? Når datamaskiner tar seg av det kalde og fysik tunge arbeidet, må vi dyrke det som er unikt for oss mennesker: Relasjoner og emosjonell rikdom.

Det blir også egen samling for hver av regionene som tidligere.

Kveldens middag er på hotellet. 

Quality Hotel Tønsberg ligger fint til ved bryggen. Vi oppfordrer alle som kan til å reise kollektivt, det er en kort spasertur fra togstasjonen. Husk at kjøring skal godkjennes på forhånd for at en skal få dekket godtgjørelse. 

Det bestilles rom til alle fra 4. - 5.mars. Har du lengre en 2.5 time reisevei til konferansen så dekker vi også overnatting og middag fra 3.mars, husk å krysse av når du melder deg på.

 FRIST for påmelding er 4. februar  

Alle som deltar på kurs og konferanser for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset/konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.

Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi. Om man kommer i en situasjon hvor en likevel benytter disse fordelene privat, må den enkelte melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat.

Kursinfo
Sted:
Quality Hotel Tønsberg - Oseberg - TØNSBERG
Dato:
Fra:04.03.2020 kl.10.00
Til:05.03.2020 kl.15.00
Kurstittel:
Felles tillitsvalgtkonferansen for Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Agder
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Mai Brit Staurland Strøm
mbs@finansforbundet.no
90690365