Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Felles tillitsvalgtkonferanse for avd Møre og Romsdal og Innlandet

17
okt


Høstens tillitsvalgtkonferanse blir i år, som tidligere år, på Kielfergen. 17. – 19. oktober.

Denne gang blir konferansen felles for avdelingene Møre og Romdal og Innlandet.  Å delta på tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

 

Tema på høsten konferanse blir:

  • Hvitvasking - sikkerhet og risiko

  • Måling og overvåking

  • Lønn og kompensasjon

  • Arbeidstid

  • Nytt fra forbundet

  • Landmøte 2019 - aktuelle saker

I tillegg kommer Rune Garborg fra Vipps og forteller litt fra historien om Vipps, samt om fremtidens Vipps - hva ser de for seg? Sjefsøkonom Inge Furre i Sparebanken Møre kommer og snakker blant annet om rente og rentutvikling. 

Vi starter konferansen kl. 11.00, båten går fra kai kl. 14.00. Er tilbake i Oslo lørdag morgen kl. 10.00.

 

Lunsj i Kiel blir felles på Kieler Brauerei, det er bestilt bord til kl. 11.30.  De som spiser lunsj et annet sted, må selv bekoste dette.

 

Transport:
Vi oppfordrer alle å bestille billetter, flybilletter i god tid for å få best mulig pris. Flybilletter kan bestilles via HRG Nordic, tlf. 21 49 83 40.

Husk å oppgi 3010 som kostnadssted ved bestilling. I tillegg må den merkes med avd. Møre og Romsdal 255, og avd Innlandet 212.

 

 

 

Alle som deltar på kurs og konferanser for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset/konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.

 

Kursinfo
Sted:
Color Fantasy - OSLO
Dato:
Fra:17.10.2019 kl.10.00
Til:19.10.2019 kl.10.00
Kurstittel:
Felles tillitsvalgtkonferanse for avd Møre og Romsdal og Innlandet
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Karina Wolfe Liljegren
awl@finansforbundet.no
97180073
Påmeldingsfrist er utløpt