Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Lov- og avtaleverket

21
mai


Kurset er rettet mot tillitsvalgte som ønsker å styrke sin kompetanse innenfor utvalgte arbeidsrettslige temaer.

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt innen 5. april dersom du ønsker å bli påmeldt kurset.

Kurset skal bidra til å øke de tillitsvalgtes forståelse og kunnskap om avtaleverk, rettsregler og egen rolle innen utvalgte tema, slik at de får et bedre grunnlag for å bistå medlemmer i deres arbeidsforhold.

Kurset vil være en oppfølging og videreutvikling av arbeidsrettslige temaer som tas opp på UKE 7-kurset og Grunnkurs del 2.  Kurset tar opp sentrale arbeidsrettslige og gir tillitsvalgte innspill på arbeidsmetodikk og tilnærming til problemstillingene med særlig fokus på verktøyene de tillitsvalgte har i lov og tariffavtale.

Kurset arrangeres av Finansforbundets sekretariat, men påmelding sendes din hovedtillitsvalgt innen 5. april.

Den hovedtillitsvalgte sender sin prioriterte liste til sekretariatet ved aeb@finansforbundet.no innen utgangen av 8. april.

Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold. Finansforbundet sender ut elektroniske kursbevis til deltakerne som måtte ønske det ved bruk av verktøyet Accredible. Deltakerne må gi samtykke til utsendelse av kursbevis på Min Side.

Kursinfo
Sted:
Quality Hotel Olavsgaard - SKJETTEN
Dato:
Fra:21.05.2019 kl.10:00
Til:22.05.2019 kl.15:00
Kurstittel:
Lov- og avtaleverket
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Eva Røste Bjørnstad
anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no
41632447
Påmeldingsfrist er utløpt