Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Lov- og avtaleverket

21
mai


Kurset er rettet mot tillitsvalgte som ønsker å styrke sin kompetanse innenfor utvalgte arbeidsrettslige temaer.

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt innen 5. april dersom du ønsker å bli påmeldt kurset.

Kurset skal bidra til å øke de tillitsvalgtes forståelse og kunnskap om avtaleverk, rettsregler og egen rolle innen utvalgte tema, slik at de får et bedre grunnlag for å bistå medlemmer i deres arbeidsforhold.

Kurset vil være en oppfølging og videreutvikling av arbeidsrettslige temaer som tas opp på UKE 7-kurset og Grunnkurs del 2.  Kurset tar opp sentrale arbeidsrettslige og gir tillitsvalgte innspill på arbeidsmetodikk og tilnærming til problemstillingene med særlig fokus på verktøyene de tillitsvalgte har i lov og tariffavtale.

Kurset arrangeres av Finansforbundets sekretariat, men påmelding sendes din hovedtillitsvalgt innen 5. april.

Den hovedtillitsvalgte sender sin prioriterte liste til sekretariatet ved aeb@finansforbundet.no innen utgangen av 8. april.

Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold.

Kursinfo
Sted:
Quality Hotel Olavsgaard - SKJETTEN
Dato:
Fra:21.05.2019 kl.10:00
Til:22.05.2019 kl.15:00
Kurstittel:
Lov- og avtaleverket
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Eva Røste Bjørnstad
anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no
41632447