Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Kurs for leder og nestleder i geografiske avdelinger

7
mai


Målgruppen er ledere og nestledere i styrene i de geografiske avdelingene.

Fristen for å melde deg på er 10. april.

De geografiske avdelingene har arbeidsoppgaver som strekker seg fra medlemspleie, via det å arrangere tillitsvalgtkonferanser, til politisk påvirkningsarbeid både regionalt og internt i Finansforbundet. Kurset tar blant annet for seg hensiktsmessige arbeidsformer for å nå avdelingens mål, aktuelle fagtema for næringen, lobbying og politisk påvirkningsarbeid, organisasjonskunnskap med mer.

Kurset skal bidra til å styrke rollen og gjennomslagskraften til de tillitsvalgte i de geografiske avdelingene. Kurset skal gi en arena for erfaringsutveksling mellom avdelingene samt tips til beste praksis for å drive effektivt organisasjonsarbeid.

Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold. Finansforbundet sender ut elektroniske kursbevis til deltakerne som måtte ønske det ved bruk av verktøyet Accredible. Deltakerne må gi samtykke til utsendelse av kursbevis på Min Side.

Kursinfo
Sted:
Quality Hotel Olavsgaard - SKJETTEN
Dato:
Fra:07.05.2019 kl.10:00
Til:08.05.2019 kl.16:00
Kurstittel:
Kurs for leder og nestleder i geografiske avdelinger
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Eva Røste Bjørnstad
anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no
41632447
Påmeldingsfrist er utløpt