Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Kurs for leder og nestleder i geografiske avdelinger

7
mai


Målgruppen er ledere og nestledere i styrene i de geografiske avdelingene.

Fristen for å melde deg på er 10. april.

De geografiske avdelingene har arbeidsoppgaver som strekker seg fra medlemspleie, via det å arrangere tillitsvalgtkonferanser, til politisk påvirkningsarbeid både regionalt og internt i Finansforbundet. Kurset tar blant annet for seg hensiktsmessige arbeidsformer for å nå avdelingens mål, aktuelle fagtema for næringen, lobbying og politisk påvirkningsarbeid, organisasjonskunnskap med mer.

Kurset skal bidra til å styrke rollen og gjennomslagskraften til de tillitsvalgte i de geografiske avdelingene. Kurset skal gi en arena for erfaringsutveksling mellom avdelingene samt tips til beste praksis for å drive effektivt organisasjonsarbeid.

Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold.

Kursinfo
Sted:
Quality Hotel Olavsgaard - SKJETTEN
Dato:
Fra:07.05.2019 kl.10:00
Til:08.05.2019 kl.16:00
Kurstittel:
Kurs for leder og nestleder i geografiske avdelinger
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Eva Røste Bjørnstad
anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no
41632447