Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Felles tillitsvalgtkonferanse for avd Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland

22
okt


 

Vi inviterer alle tillitsvalgte og kontaktvalgte i avdelingene Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland til felles konferanse i Bergen. 

Å delta på tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær 

 

Høstens felleskonferanse blir denne gang avholdt på:

Thon Hotel Rosenkrantz
22.- 23. oktober 2019.

Vi starter konferansen dag 1 med lunsj kl. 11.00, konferansestart kl. 12.00.,
og avslutter dag 2 kl. 15.00.  

Tema på konferanse blir: 

  • Hvordan jobbe politisk - Hvordan påvirke? Hvordan lobbe? Hva må til?
  • Tillitsvalgtes rolle - Hvordan få tid i den travle jobbhverdagen? Hvordan få aksept for tillitsvalgtarbeid?
  • Arbeidstid - Hvor går grensen mellom arbeidstid og fritid.
  • Nytt fra forbundet.

  

VIKTIG, VIKTIG:

Det blir bestilt rom for overnatting til alle og vi regner med, om ikke annet er oppgitt, at alle overnatter. Vi forventer at alle deltakere er med til konferansens slutt og siste post på programmet er ferdig.

  

Transport:
Vi oppfordrer dere som er tilreisende å bestille billetter til fly/båt/buss i god tid for å få best mulig pris. Flybilletter kan bestilles via HRG Nordic, tlf. 21 49 83 40. Husk å oppgi 3010 som kostnadssted ved bestilling.

I tillegg må den merkes med: avd. Rogaland 240, Hordaland 245, Sogn og Fjordane 250.

For dere som er tilreisende vil det være raskest å ta flybuss fra Flesland flyplassen til Bryggen. Flybussen går et par ganger pr time og bruker ca en halv time. For info se her: https://www.flybussen.no/billett/#/reise/fra/bergen-flyplass/bgo Bybanen går også fra Flesland Flyplass og stopper ved Byparken i sentrum.

Det er alltid spennende hvor mange og hvem som kommer til konferansen, og det er spesielt kjekt å vite hvem som deltar for første gang. For at vi skal få en oversikt over dere er det fint om du krysser av for dette ved påmelding.

 

Alle som deltar på kurs og konferanser for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset/konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.

Kursinfo
Sted:
Thon Hotel Rosenkrantz Bergen - BERGEN
Dato:
Fra:22.10.2019 kl.12.00
Til:23.10.2019 kl.15.00
Kurstittel:
Felles tillitsvalgtkonferanse for avd Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Karina Wolfe Liljegren
awl@finansforbundet.no
97180073
Påmeldingsfrist er utløpt