Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Kurs for ansattvalgte representanter i bedriftens styre

25
nov


Kurset er for deg som er ansattvalgt representant i bedriftens styre.

Fristen for å melde deg på er 10. oktober.

 

Målet er å heve kompetansen til de ansattvalgte representantene i bedriftens styrende organer på relevante områder.

Kurset skal gi deg kunnskap om styrearbeid i nasjonale og internasjonale styrer. Vi arbeider med forståelsen av rollen som ansattvalgt i bedriftens styre samt begrepene habilitet/inhabilitet, taushetsplikt, styreansvar og regnskapsforståelse. Kurset gir deg en oversikt over hvilken kunnskap du forventes å ha som styremedlem, og hvor og hvordan du skaffer deg denne kunnskapen.

 

  • Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne.
  • I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. 
  • Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold. Finansforbundet sender ut elektroniske kursbevis til deltakerne som måtte ønske det ved bruk av verktøyet Accredible. Deltakerne må gi samtykke til utsendelse av kursbevis på Min Side.
  • Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi. Om man kommer i en situasjon hvor en likevel benytter disse fordelene privat, må den enkelte melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat.
Kursinfo
Sted:
Quality Hotel Olavsgaard - SKJETTEN
Dato:
Fra:25.11.2019 kl.10:00
Til:26.11.2019 kl.15:00
Kurstittel:
Kurs for ansattvalgte representanter i bedriftens styre
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Eva Røste Bjørnstad
anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no
41632447
Påmeldingsfrist er utløpt