Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

UTSATT, NY DATO KOMMER - UKE 7 - ekstrakurs

9
jun


Dette kurset er for deg som er nyvalgt tillitsvalgt eller kontaktvalgt i Finansforbundet, og som ikke har anledning til å delta på UKE 7-kurset i februar.

Her får du innblikk i hva rollen som tillitsvalgt innebærer og kjennskap til de viktigste bestemmelsene i lov- og avtaleverket. I tillegg får du oversikt over de digitale læringsressursene som forenkler hverdagen din.

Påmeldingsfristen er 24. april.

 

Helt konkret tar kurset opp følgende:

  • Informasjon om Finansforbundet
  • Fagforeningene før og nå
  • Tariffavtalene, lovverket og arbeidsgivers styringsrett
  • Medbestemmelse
  • Tillitsvalgtes rolle
  • Ivaretakelse av medlemmer

Det legges opp til både plenumssesjoner og gruppearbeid begge dagene.

Kurset holdes på Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten. Det er bestilt overnatting for alle på hotellet fra 9.-10. juni. Hvis du ikke ønsker overnatting ber vi om at du noterer det i kommentarfeltet ved påmelding. Kurset starter 9. juni kl. 10.00 og avsluttes 10. juni kl. 15.00. Vi forventer at alle deltar til siste post på programmet er slutt.

Reise- og oppholdsutgifter dekkes av Finansforbundet. Dersom du trenger å benytte fly må du bestille nødvendige billetter gjennom HRG Nordic, tlf. 21 49 83 40. Som referanse for bestillingen må du oppgi at kostnadsstedet på fakturaen skal merkes 3610.

Det skal benyttes billigst mulige billetter i tråd med gjeldende reisepolicy. Bestill så tidlig som mulig for å oppnå lave priser. Til orientering opplyser vi at du slipper å forskuttere billettkostnadene da reisebyrået fakturerer Finansforbundet direkte.

Øvrige reiseutgifter dekkes etter rimeligste offentlige takster. Det oppfordres til å reise kollektivt i størst mulig grad. Dersom det ikke er mulig å benytte offentlig transport godtgjøres eventuell bilkjøring etter statens satser etter avtale med sekretariatet.

Velkommen på kurs!

 

  • Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne.
  • I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. 
  • Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold. Finansforbundet sender ut elektroniske kursbevis til deltakerne som måtte ønske det ved bruk av verktøyet Accredible. Deltakerne må gi samtykke til utsendelse av kursbevis på Min Side.
  • Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål.

 

Kursinfo
Sted:
Quality Hotel Olavsgaard - SKJETTEN
Dato:
Fra:09.06.2020 kl.10:00
Til:10.06.2020 kl.15:00
Kurstittel:
UTSATT, NY DATO KOMMER - UKE 7 - ekstrakurs
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Eva Røste Bjørnstad
anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no
41632447
Påmeldingsfrist er utløpt