Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Foredrag av Henrik P Syse

4
mar


Det blir felles YS medlemsmøte i Arendal Kino hvor Henrik P Syse holder foredrag med tema yrkesetikk, hverdagsetikk og gode arbeidsdager.

Det lønner seg å være medlem! foredraget er gratis for deg og du kan ta med deg en gjest.

Henrik Preben Syse er en norsk filosof og samfunnsviter, han var fra 2005 til 2007 leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) som rådgiver for NBIM videre i 2008 og 2009 – var han sentral i arbeidet med implementeringen av de etiske retningslinjene i Oljefondet.

Henrik Syse blir mye benyttet som foredragsholder om diverse etiske temaer, både i næringslivet og i offentlig sektor. Han er ellers medredaktør i det fagfellesberømte tidsskriftet Journal of Military Ethics, og han var i egenskap av det også tilsatt som førsteamanuensis II ved Forsvarets Høgskole fra 2009 til 2013. Og så holder han jevnlig andakter på NRK-Radio, er søndagsskolelærer – og er hyppig gjest i radioprogrammet Herreavdelingens Platesjappe, der han, Finn Bjelke og Yan Friis snakker om The Beatles og filosofi.

Faglig er Syse spesielt opptatt av moralfilosofi, herunder forholdet mellom naturretten, religiøse perspektiver og menneskerettigheter, som også var tema for hans doktoravhandling. Denne er senere blitt utgitt som bok: Natural Law, Religion, and Rights. Syse har også skrevet flere andre bøker

 Kursinfo
Sted:
Arendal Kino - ARENDAL
Dato:
Fra:04.03.2020 kl.18.00 - 19.30
Kurstittel:
Foredrag av Henrik P Syse
Kursavgift:
Medlem: 0,00
---
Kontakt:
Mai Brit Staurland Strøm
mbs@finansforbundet.no
90690365