Dette kurset er fullbooket, men du vil bli satt på venteliste ved påmelding.
Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Webinar - Excel Smart & Effektivt

8
jun


Bli med på webinarkurs når vi ikke kan møtes til fysiske medlemskvelder. 

Webinar: Excel Smart & Effektivt

3 timer (det blir lagt inn pauser)

Målet med webinaret er at du skal bli dyktigere til å effektivisere oppgaver i Excel. Kurset vil gi deltakere innsikt i programmets muligheter for å arbeide smartere. Kurset er for deg som har jobbet litt i Excel, men føler at du jobber litt tungvint og noen ganger står fast. Kurset passer for personer som ønsker å lære mer om mulighetene som ligger i programmet.  

Agenda:

  • Datatyper i Excel
  • Autofyll og serier
  • Formatering og betinget formatering
  • Absolutte, blandede og relative referanser
  • Definert navn i celler og formler
  • Bruk av noen praktiske funksjoner
  • Tabeller og lister med sortering og filtrering
  • Bygge diagram raskt og enkelt
  • Kort om pivottabeller

Målgruppe: Det er en fordel at du har brukt Excel litt tidligere.

Du får tilsendt praktisk informasjon om pålogging i god tid før selve kurset. Undervisningen gjennomføres som webinar via GoToMeeting (www.gotomeeting.com) fra din PC eller nettbrett.

Instruktør er Kathrine Jølle Wathne som holder kurs i Microsoft Office & Office 365, samt bruk av sosiale medier for bedrift. I tillegg holder hun kurs i CorePublish og SurveyXact. Hun holder også kurs innen presentasjonsteknikk. Kathrine har jobbet som instruktør i 25 år.

I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. 

Kursinfo
Sted:
WEBINAR -
Dato:
Fra:08.06.2020 kl.11.00 - 14.00
Kurstittel:
Webinar - Excel Smart & Effektivt
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Mai Brit Staurland Strøm
mbs@finansforbundet.no
90690365