Dette kurset er fullbooket, men du vil bli satt på venteliste ved påmelding.
Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Halvdagskurs om kompetansearbeid i bedriften

12
des


Målgruppen for kurset er hovedtillitsvalgte eller tillitsvalgte som arbeider med/ønsker å arbeide med å sette kompetanseutvikling av medlemmer på dagsordenen i egen bedrift.

Deltakerantallet er satt til maks 15 personer. Fristen for påmelding er 28. november.

Finansforbundet inviterer til et halvdagskurs for tillitsvalgte som arbeider med, eller ønsker å arbeide med å heve medlemmenes kompetanse i bedriften.

Kurset innledes med et åpent frokostmøte i auditoriet i Dronning Eufemias gt. 16 der blant annet Siemens og DNB presenterer sine kompetanseprogram.

Etter frokostmøtet går vi til sekretariatets lokaler og jobber med hvordan dere kan sette kompetanse på kartet i egen bedrift.

Kurset inneholder følgende:

  • Kort om avtaleverkets bestemmelser om kompetanse
  • Erfaringsutveksling og gruppeoppgaver. Hvordan arbeider bedriften din med kompetanse per i dag? Hvor ligger mulighetene og utfordringene?
  • Gjennomgang av aktuell metodisk tilnærming til kompetansearbeid i bedriften med fokus på tillitsvalgtes rolle
  • Gruppeoppgaver

Kurset varer totalt sett fra klokka 08.30 – 12.45 (hvorav tiden fra klokka 08.30 –10.00 gjennomføres i felles frokostmøte).

 

Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.

Kursinfo
Sted:
Finansforbundet - OSLO
Dato:
Fra:12.12.2018 kl.08.30 - 12.45
Kurstittel:
Halvdagskurs om kompetansearbeid i bedriften
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Inger Eline Romundgard
ier@finansforbundet.no
41558295
Påmeldingsfrist er utløpt