Dette kurset er fullbooket, men du vil bli satt på venteliste ved påmelding.
Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

UTSATT, NY DATO KOMMER - Kurs i omstilling og nedbemanning

21
apr


Kurset er for tillitsvalgte som ønsker å øke sine kunnskaper i tilknytning til temaet omstilling og nedbemanning.

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt innen 6. mars dersom du ønsker å bli påmeldt kurset.

 

Kurset skal bidra til å styrke tillitsvalgtes kompetanse om strategier og prosesser i omstillingsprosesser slik at de blir en konstruktiv bidragsyter for medlemmer og ledelse. Etter kurset skal tillitsvalgte ha kunnskap om når og på hvilken måte de skal involveres i slike prosesser, hva som er deres rolle i prosessene, beskrive hvilke konsekvenser dette vil kunne få for de ansatte, forklare hva som ligger i begrepet arbeidsgivers styringsrett, ha kjennskap til stillingsvernreglene i slike prosesser samt vite hvordan de kan bistå enkeltmedlemmer.

Kurset tar i særlig grad opp tillitsvalgtrollen i en omstillings- og nedbemanningsprosess, herunder de innflytelsesmulighetene for tillitsvalgte som er nedfelt i lov- og avtaleverket. Det legges videre opp til en gjennomgang av arbeidsgivers styringsrett. Kurset omhandler også arbeidstakers stillingsvern i omstillings- og nedbemanningsprosesser, herunder de saksbehandlingsreglene som gjelder ved oppsigelse samt tillitsvalgtes bistand og håndtering av individuelle saker.

Kurset arrangeres av Finansforbundets sekretariat, men påmelding sendes til din hovedtillitsvalgt innen 6. mars.

Den hovedtillitsvalgte sender sin prioriterte liste til sekretariatet ved aeb@finansforbundet.no innen utgangen av 9. mars.

 

  • Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne.
  • I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.
  • Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold. Finansforbundet sender ut elektroniske kursbevis til deltakerne som måtte ønske det ved bruk av verktøyet Accredible. Deltakerne må gi samtykke til utsendelse av kursbevis på Min Side.
  • Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi sluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål.
Kursinfo
Sted:
Quality Hotel Olavsgaard - SKJETTEN
Dato:
Fra:21.04.2020 kl.10:00
Til:22.04.2020 kl.15:00
Kurstittel:
UTSATT, NY DATO KOMMER - Kurs i omstilling og nedbemanning
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Eva Røste Bjørnstad
anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no
41632447
Påmeldingsfrist er utløpt