Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Felles tillitsvalgtkonferanse for Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland

10
mar


Å delta på lokal tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

Vårens felleskonferanse blir denne gang avholdt på:

Quality Airport Hotel, Sola
10.- 11. Mars 2020.

Vi starter konferansen dag 1 med lunsj kl. 11.00, konferansestart kl. 12.00., og avslutter dag 2 kl. 15.00.  

Tema for konferansen:

Nytt fra forbundsstyret
Saker som styret jobber med for tiden med særlig vekt på hva landsmøtet besluttet og hva det betyr fremover. Status tariff, hovedavtaleforhandlingene og tanker for vårens hovedoppgjør, samt status trinnløst lønnssystem.

Tillitsvalgtes rolle; hvordan arbeide og utøve Finansforbundets politiske program i egen bedrift eller i Regionstyret 
Nytt politisk program for 2020-2022 ble vedtatt av landsmøte og gir føringer for hvilke saker som er viktige for medlemmene våre og hvilke holdninger vi tillitsvalgte har til de ulike temaene.
Hvordan kan du som tillitsvalgt i din bedrift eller i Regionstyret bidra til å fremme Finansforbundets/våre saker og tema fra det politiske programmet til det beste for våre medlemmer?

Nytt fra juristene 
- Omstillingsprosesser – er det noen trender og/eller endringer vi kan se?
Hvordan håndterer vi tillitsvalgte de «mindre» omstillingene som bare skjer… og hvordan sikre at vi blir involvert tidlig nok ift. strategiske tiltak som medfører endring av arbeidsoppgaver, arbeidssted o.l.? Hvilke virkemidler har vi hvis vi blir forbigått i og ikke har fått mulighet for å ivareta de ansatte? Hva tenker vi om bruk av sluttpakker?

Ny likestillingslov fra 1.1.20, forsterket aktivitets- og redegjørelsesplikt(ARP) – hva betyr det for 0ss? 

Bærekraft og klima
Kompetansetiltak tilknyttet bærekraft og klimarisiko for ansatte i vår næring
Bærekraftundersøkelsen – resultat av medlemsundersøkelsen høsten 2019  

Det er alltid spennende hvor mange og hvem som kommer til konferansen, og det er spesielt kjekt å vite hvem som deltar for første gang. For at vi skal få en oversikt over dere er det fint om du krysser av for 

VIKTIG, VIKTIG:
Det blir bestilt rom for overnatting til alle og vi regner med, om ikke annet er oppgitt, at alle overnatter. Vi forventer at alle deltakere er med til konferansens slutt og siste post på programmet er ferdig.

Transport:
Vi oppfordrer dere som er tilreisende å bestille billetter til fly/båt/buss i god tid for å få best mulig pris. Flybilletter kan bestilles via HRG Nordic, tlf. 21 49 83 40. Husk å oppgi 3010 som kostnadssted ved bestilling.

I tillegg må reisen merkes med: Rogaland 240, Hordaland 245, Sogn og Fjordane 250.

 

Alle som deltar på kurs og konferanser for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset/konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.

Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi. Om man kommer i en situasjon hvor en likevel benytter disse fordelene privat, må den enkelte melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat.

Kursinfo
Sted:
Quality Airport Hotel Stavanger - SOLA
Dato:
Fra:10.03.2020 kl.11.00
Til:11.03.2020 kl.15.00
Kurstittel:
Felles tillitsvalgtkonferanse for Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Mai Brit Staurland Strøm
mbs@finansforbundet.no
90690365
Påmeldingsfrist er utløpt