Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Strategi og arbeidsform for tillitsvalgte

26
mar


Målgruppen for kurset er de hovedtillitsvalgte, eller den som de hovedtillitsvalgte delegerer til i tillitsutvalget.

Fristen for å melde deg på er 12. februar.

På kurset får du tips og metoder til hvordan de tillitsvalgte kan sette dagordenen i egen bedrift samt komme frem til de viktigste oppgavene tillitsutvalget bør jobbe med.

Vi presenterer verktøy og maldokumenter som kan brukes til å strukturere arbeidet med blant annet årsplaner og protokoller. Vi gir innspill til aktuelle saker som tillitsvalgte kan sette på dagsordenen, som f.eks. målinger, outsourcing, robotisering, verving o.l.

Kurset skal gi kunnskap om hvordan et tillitsutvalg kan arbeide for å få effektive arbeidsprosesser, god påvirkningskraft internt i bedriften og god relasjon til medlemmene.

Gjennom kurset jobber vi med metoder for ledelse særlig knyttet til to forhold:

* Hvordan et tillitsutvalg kan ledes til å jobbe effektivt for å få innflytelse i bedriften

* Hvordan få tillitsvalgte med ulike kunnskaper og egenskaper til å jobbe godt sammen

Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold. Finansforbundet sender ut elektroniske kursbevis til deltakerne som måtte ønske det ved bruk av verktøyet Accredible. Deltakerne må gi samtykke til utsendelse av kursbevis på Min Side.

Kursinfo
Sted:
Finansforbundets lokaler - OSLO
Dato:
Fra:26.03.2019 kl.10:00 - 17:00
Kurstittel:
Strategi og arbeidsform for tillitsvalgte
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Eva Røste Bjørnstad
anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no
41632447
Påmeldingsfrist er utløpt