Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Webinar - Kan Korona-tiden være en kilde til vekst, for både deg og fellesskapet?

2
jun«Hvordan kan Korona-tiden bli en kilde til vekst; for både enkeltindividet og fellesskapet»? Bli med på et inspirasjon og motiveringsforedrag med Trond Edvard Haukedal og hør om dette aktuelle temaet?  

Tirsdag 2. juni kl. 17.00 – 18.00. 

Det å ha et trygt og godt liv, fungere godt i jobben sin og føle trivsel og mening i hverdagen handler først og fremst om hvordan vi behandler oss selv. Ser vi en person i speilet vårt som vi kan stole på, som er serviceinnstilt overfor oss og som har positive holdninger?

Svært mange av oss har over tid utviklet en streng, kritisk og ofte urettferdig holdning til oss selv. Det kan gjøre oss slitne og demotiverte. Og ting blir gradvis automatiserte….

Måtte det en pandemi til for å få oss ut av balanse, ut av komfortsonen og få oss til å reflektere over hva som er viktigst og å motivere oss for hvordan vi vil ha det i livet vårt? Slik at vi kan gå videre mer bevisst, mer motivert og med en litt annen kurs.

Kan Korona-tiden ha vært den «verdi-krisen» vi trengte for å revitalisere livene våre?

I dette ferske og helt aktuelle foredraget formidler Trond hva vi opplever i Koronatiden, hva vi kan lære – og ikke minst: Hva det kan være lurt å gjøre mer av og hva vi bør gjøre mindre av i tiden fremover – slik at denne krisen blir en kilde til vekst !

Og så skal det bli godt å få le litt igjen….

Kurset blir holdt via Teams. Vi sender ut en link for Webinaret til påmeldte, kort tid før foredraget.

 

I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. 

Kursinfo
Sted:
Dato:
Fra:02.06.2020 kl.17.00
Kurstittel:
Webinar - Kan Korona-tiden være en kilde til vekst, for både deg og fellesskapet?
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Karina Wolfe Liljegren
awl@finansforbundet.no
97180073
Påmeldingsfrist er utløpt