Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Forbundsrådet 2020

26
mai


Arrangementet er kun for spesielt inviterete. 

Forbundsrådet avholdes 26. mai 2020 kl. 1030 – 1130 i sekretariatet eller via Skype (fagpolitisk forum er utsatt). Forbundsrådets hovedoppgave er å behandle og godkjenne styrets beretning med regnskaper. Ansvar og deltakelse er regulert i vedtektene.

Geografiske avdelinger og bedriftsavdelinger som skal delta har fått egen invitasjon. Påmelding gjøres her av den enkelte representant innen 17. april. Husk å krysse av for hvem du representerer. 

Formell innkalling til forbundsrådet med saksdokumenter og mer informasjon sendes delegatene 24. april.

Kursinfo
Sted:
Finansforbundet - OSLO
Dato:
Fra:26.05.2020 kl.1030
Kurstittel:
Forbundsrådet 2020
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Torunn Lien Hansen
tlh@finansforbundet.no
95247949