Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Når smarte mål blir dumme med Bård Kuvaas

15
okt


Målstyrte ledere og medarbeidere leverer dårligere arbeidsprestasjoner enn andre, viser ny studie fra BI.

Dato: 15. oktober 2019

Tidspunkt: kl. 17.00-20.00

Sted: Finansforbundets lokaler, Dronning Eufemiasgt. 16, Bjørvika 

 

Mål- og resultatstyring ved hjelp av kvantitative indikatorer er vanlig i både privat og offentlig sektor. Det er derimot sjeldent de kvantitative indikatorene fullt ut reflekterer organisasjoners strategi eller egentlige formål og det kan ha betydelige negative konsekvenser for medarbeidere, ledere og organisasjoner. I tillegg opplever mange at mål- og resultatoppnåelse i liten grad reflekterer deres presentasjoner, men snarere forhold utenfor deres kontroll. Da er såkalte SMARTe mål ikke så smart.

 

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2014/06/nar-smarte-mal-blir-dumme/

 

Bård Kuvaas er norsk siviløkonom og professor ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Kuvaas er ansatt ved Institutt for ledelse og organisasjon, og har hovedsakelig arbeidet med spørsmål knyttet til organisasjon, ledelse og beslutningsatferd.

 

I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. 

Kursinfo
Sted:
Finansforbundets lokaler - OSLO
Dato:
Fra:15.10.2019 kl.17.00
Kurstittel:
Når smarte mål blir dumme med Bård Kuvaas
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Hanne Alfstad Torsvik
hanne.torsvik@finansforbundet.no
48121915
Påmeldingsfrist er utløpt