Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Kurs om lønn

6
nov


Målgruppen for kurset er tillitsvalgte som har ansvaret for lønnsarbeidet i bedriften, og som deltar i de årlige, lokale lønnsoppgjørene.

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt dersom du ønsker å bli påmeldt kurset.

Målet med kurset er at de tillitsvalgte skal tilegne seg så god kompetanse på lønn og lønnsdannelse at de kan skape økt forståelse for oppgjørene og den sentrale lønnsdannelsen, og selv bidra til en god lønnsutvikling for medlemmene.

Kurset går over to dager.Den første dagen tar vi for oss hele systemet for lønnsdannelse, fra de sentrale lønnsforhandlingene til den individuelle lønnsfastsettelsen. Aktuelle tema er frontfagsmodell, ramme, årslønnsvekst, gliding og overheng med mer.

Videre får deltakerne innblikk i ulike lønnssystemer og tips i forbindelse med det lokale lønnsarbeidet, herunder de årlige, lokale lønnsjusteringene.

På den andre dagen gjennomgås regneark og modell for beregning av overheng, glidning og lønnsutvikling for ulike grupper av ansatte i egen bedrift. Kurset avsluttes med en lønnsforhandlingsoppgave som tar utgangspunkt i regnearkmodellen.

Det forutsettes grunnleggende kunnskaper i Excel. I tillegg vil det bli en gjennomgang av nyttige tips og formler på slutten av den første dagen for de som ønsker det.

Kurset arrangeres av Finansforbundets sekretariat, men påmelding sendes til din hovedtillitsvalgt.

Den hovedtillitsvalgte sender en samlet og prioritert liste til sekretariatet ved aeb@finansforbundet.no.

Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold.

Kursinfo
Sted:
Quality Hotel Olavsgaard - SKJETTEN
Dato:
Fra:06.11.2018 kl.10:00
Til:07.11.2018 kl.16:00
Kurstittel:
Kurs om lønn
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Eva Røste Bjørnstad
anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no
41632447
Påmeldingsfrist er utløpt