Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Felles tillitsvalgtkonferanse for Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Agder

22
okt


Å delta på lokal tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

Konferansen som er felles for alle tillitsvalgte og kontaktvalgte i avdelingene Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Agder skal være på hotel klubben i Tønsberg

Hovedtema som er valgt for denne konferansen er: 
Lønn: Vi vil her ha fokus på eventuelle endringer av lønnsmodell og hvordan du som tillitsvalgt bør jobbe med dette.
Likestilling – CORE-rapporten: I vår lanserte Finansforbundet en rapport utarbeidet av CORE med tittelen «Kvinner i finans – får ikke, kan ikke eller vil ikke» her blir det presentasjon av rapporten og debatt om utfordringene som rapporten peke på.
Finansforbundet – et blikk på organisasjonen: Her ser vi på hvordan vi skal jobbe for å bevare posisjonen som dominerende i næringen – særlig knyttet til de endringer som skjer både i næringen og de som begynner å jobbe i næringen.
Arbeidstid: Grensen mellom arbeidstid og fritid blir vanskelig å håndtere med ny teknologi. Vi legger opp til erfaringsutveksling og dialog om hvordan vi møter disse utfordringene.

Etter lunsj første dag av konferansen blir det som tidligere en egen samling for de enkelte avdelingene sine tillitsvalgte.

Etter det faglige program første dag av konferansen inviterer vi de som ønsker å bli med på en rusletur rundt i Tønsberg. Kveldens middag og underholdning er på hotellet.

Konferansen avsluttes med Mikael Andersson sitt foredrag Tankene Kraft – å gjøre det umulige mulig.  Mot alle odds ble Mikael født uten armer og ben, han har alltid måttet kjempe seg til det andre tar for gitt. Han har påvirket og forandret mange menneskers syn på seg selv om hva som egentlig er mulig. Foredraget handler om ressurser, muligheter i livet og inspirasjon. Mikaels foredrag stimulerer til ettertanke og refleksjon.

Hotel Klubben i Tønsberg ligger fint til ved bryggen. Vi oppfordrer alle som kan til å reise kollektivt, det er en kort spasertur fra togstasjonen. Husk at kjøring skal godkjennes på forhånd for at en skal få dekket godtgjørelse. 

Det bestilles rom til alle fra 22. - 23. oktober. Har du lengre en 2.5 time reisevei til konferansen så dekker vi også overnatting og middag fra 21. oktober, husk å krysse av når du melder deg på.

Påmelding innen 20. september   

Alle som deltar på kurs og konferanser for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset/konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.

Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi. Om man kommer i en situasjon hvor en likevel benytter disse fordelene privat, må den enkelte melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat.

 

Kursinfo
Sted:
Klubben Hotel - TØNSBERG
Dato:
Fra:22.10.2019 kl.10.00
Til:23.10.2019 kl.15.00
Kurstittel:
Felles tillitsvalgtkonferanse for Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Agder
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Mai Brit Staurland Strøm
mbs@finansforbundet.no
90690365
Påmeldingsfrist er utløpt