Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Likelønn og likestilt deltakelse

21
nov


Målgruppen er tillitsvalgte som deltar i lønnsforhandlinger eller drøftelser om lønn i bedriften, eller som har interesse for likestilling, lønnsarbeid og likestilt deltakelse.

Fristen for å melde deg på er 19. oktober.

Finansforbundet har en tydelig politikk på likelønn og likestilt deltakelse. I tillegg har vi tariffavtaler som har fokus på temaet.

Dette er en utfordring som de tillitsvalgte må arbeide systematisk med lokalt, og kurset gir innspill til hvordan dette arbeidet skal gjøres i praksis.

På kurset gjennomgås systemet for lønnsdannelsen i finansnæringen. Deltakerne skal bli kjent med de politiske føringene for lønnsoppgjøret (herunder likelønn), og de skal få verktøy til å avdekke forskjeller i lønn basert på kjønn. Kurset gjennomgår hvordan tillitsvalgte kan arbeide med likelønn og likestilt deltakelse i ansettelsesprosesser og i bedriftens strategiarbeid.

Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold.

Kursinfo
Sted:
Quality Hotel Olavsgaard - SKJETTEN
Dato:
Fra:21.11.2018 kl.10:00
Kurstittel:
Likelønn og likestilt deltakelse
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Eva Røste Bjørnstad
anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no
41632447
Påmeldingsfrist er utløpt