Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Likelønn og likestilt deltakelse er avlyst

11
sep


Målgruppen er tillitsvalgte som deltar i bedriftens ansettelsesutvalg eller som på annen måte bistår ved ansettelser i bedriften, som deltar i lønnsforhandlinger eller drøftelser om lønn i bedriften eller som har interesse for likestilling, likelønn og likestilt deltakelse.

Fristen for å melde deg på er 15. august.

 

Finansforbundet har en tydelig politikk på likelønn og likestilt deltakelse. I tillegg har vi tariffavtaler som har fokus på temaet.

Dette er en utfordring som de tillitsvalgte må arbeide systematisk med lokalt, og kurset gir innspill til hvordan dette arbeidet skal gjøres i praksis.

På kurset gjennomgås hva man som tillitsvalgt bør huske på i arbeidet med ansettelser og lønn. Deltakerne skal bli kjent med det rettslige grunnlaget for å vurdere likelønn, og hvilke verktøy man trenger for å avdekke forskjeller i lønn basert på kjønn. Kurset gjennomgår hvordan tillitsvalgte kan arbeide med likelønn og likestilt deltakelse i ansettelsesprosesser og i bedriftens strategiarbeid.

 

  • Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne.
  • I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.
  • Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold. Finansforbundet sender ut elektroniske kursbevis til deltakerne som måtte ønske det ved bruk av verktøyet Accredible. Deltakerne må gi samtykke til utsendelse av kursbevis på Min Side.
  • Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi. Om man kommer i en situasjon hvor en likevel benytter disse fordelene privat, må den enkelte melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat.
Kursinfo
Sted:
Clarion Hotel Oslo, Bjørvika -
Dato:
Fra:11.09.2019 kl.10:00
Kurstittel:
Likelønn og likestilt deltakelse er avlyst
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Eva Røste Bjørnstad
anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no
41632447
Påmeldingsfrist er utløpt