Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

UKE 7 - grunnopplæring for nyvalgte tillitsvalgte

13
feb


Dette kurset er for deg som er nyvalgt tillitsvalgt i Finansforbundet. Her får du innblikk i hva rollen som tillitsvalgt innebærer og kjennskap til de viktigste bestemmelsene i lov- og avtaleverket. I tillegg får du oversikt over de digitale læringsressursene som forenkler hverdagen din.

Påmeldingsfristen er 25. januar.

Helt konkret tar kurset opp følgende:

  • Informasjon om Finansforbundet og møte med politisk ledelse
  • Fagforeningene før og nå
  • Tariffavtalene, lovverket og arbeidsgivers styringsrett
  • Medbestemmelse
  • Tillitsvalgtes rolle
  • Ivaretakelse av medlemmer
  • Personvernforordning
  • Oppgaveløsing

Det legges opp til både plenumssesjoner og gruppearbeid begge dagene.

Kurset holdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen. Det er bestilt overnatting for alle på hotellet fra 13.-14. februar. Hvis du ikke ønsker overnatting ber vi om at du noterer det i kommentarfeltet ved påmelding. Kurset starter 13. februar kl. 10.00 og avsluttes 14. februar kl. 15.00.

Reise- og oppholdsutgifter dekkes av Finansforbundet. Dersom du trenger å benytte fly må du bestille nødvendige billetter gjennom HRG Nordic, tlf. 21 49 83 40. Som referanse for bestillingen må du oppgi at kostnadsstedet på fakturaen skal merkes 3610.

Det skal benyttes billigst mulige billetter i tråd med gjeldende reisepolicy. Bestill så tidlig som mulig for å oppnå lave priser. Til orientering opplyser vi at du slipper å forskuttere billettkostnadene da reisebyrået fakturerer Finansforbundet direkte.

Øvrige reiseutgifter dekkes etter rimeligste offentlige takster. Det oppfordres til å reise kollektivt i størst mulig grad. Dersom det ikke er mulig å benytte offentlig transport godtgjøres eventuell bilkjøring etter statens satser.

Velkommen på kurs!

Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold. Finansforbundet sender ut elektroniske kursbevis til deltakerne som måtte ønske det ved bruk av verktøyet Accredible. Deltakerne må gi samtykke til utsendelse av kursbevis på Min Side.

Kursinfo
Sted:
Clarion Hotell & Congress Oslo Airport - GARDERMOEN
Dato:
Fra:13.02.2019 kl.10:00
Til:14.02.2019 kl.15:00
Kurstittel:
UKE 7 - grunnopplæring for nyvalgte tillitsvalgte
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Eva Røste Bjørnstad
anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no
41632447
Påmeldingsfrist er utløpt