Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Webinar: de viktige bestemmelser i arveloven og litt om fremtidsfullmakt

26
mai


Ny arvelov er vedtatt og skal tre i kraft. Hvilke endringer kommer og hva blir nytt. Hva er konsekvensene for f.eks testament opprettet etter nåværende lov? Kommer det overgangsordninger? 


Den nye arveloven vil erstatte både arveloven av 1972 og skifteloven av 1930. De snart 50 årene som har gått siden gjeldende arvelov ble vedtatt har vært preget av endringer i samfunnet som har skapt et behov for endringer, slik at lovverket samsvaret med utviklingen i samfunnet. En økende levealder har ført til økt størrelse på dødsboene, og det har også blitt vanligere med flere kull med barn enn det det var da dagens arvelov trådte i kraft. Den nye arveloven skal videre være mer brukervennlig, i den forstand at språket skal forenkles slik at reglene skal bli mer forståelige for allmennheten.Store deler av arveloven blir værende som den er, men det er noen endringer som det imidlertid er viktig å merke seg. 

Senior advokat Line Juuhl og advokat Lisa Eian i Brækhus gir oss de viktigste endringene vist med praktiske eksempler.

25.mai vil du få tilsendt en link til seminaret som avholdes på teams  

Line Juuhl er tilknyttet familie-, arve- og barneretts avdelingen hos Brækhus. Hun har erfaring innenfor arveplanlegging og arveoppgjør. I dette arbeidet inngår utarbeidelse av samboerkontrakter, ektepakter, testamenter, fremtidsfullmakter og gjennomføring av arveskifter. Juuhl har også lang erfaring innenfor internasjonale arvesaker, og herunder har hun særlig kompetanse med gjennomføring av arveskifter og rådgivning i saker tilknyttet Norge-Spania.

Lisa Eian er tilknyttet avdelingen for familie- og arverett og avdelingen for arbeidsliv. Hun har erfaring innenfor en rekke privatrettslige fagområder, herunder med skifteoppgjør mellom ektefeller og samboeroppgjør, arveplanlegging, generasjonsskifter og arveoppgjør.

Brækhus er et av de få større advokatfirmaer som har valgt arverett som et av sine satsningsområder. Arveretten er i utvikling. Den byr på utfordringer som følge av sammensatte familiemønstre og store formuer i inn- og utland. Behovet for arveplanlegging med individuelt tilpassede løsninger fremfor arvelovens ordning er økende. Arveoppgjørene involverer ofte store verdier.

I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. 

Kursinfo
Sted:
WEBINAR -
Dato:
Fra:26.05.2020 kl.18.00 - 19.00
Kurstittel:
Webinar: de viktige bestemmelser i arveloven og litt om fremtidsfullmakt
Kursavgift:
Medlem: 0,00
---
Kontakt:
Mai Brit Staurland Strøm
mbs@finansforbundet.no
90690365
Påmeldingsfrist er utløpt