Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Kurs i forhandlinger

18
sep


Målgruppen er tillitsvalgte som forhandler og drøfter med arbeidsgiver om ulike lønns- og arbeidsvilkår.

Ta kontakt med din HTV senest innen 5. august dersom du ønsker å bli påmeldt kurset.

 

Kurset omhandler i hovedsak temaer knyttet til forhandlingsteknikk og rammer for forhandlinger. Forhold som behandles er forhandlingsteknikk, forhandlingsdynamikk, hvordan utforme protokoller, prosessen for å komme i havn med lokal tariffavtale, tvisteløsning med mer.

Kurset skal bidra til at tillitsvalgte skal bli enda dyktigere som forhandlere. Etter kurset skal de tillitsvalgte ha en klar forståelse av bl.a. sentrale begreper innen forhandlinger, forhandlingsteori og spilleregler. De tillitsvalgte skal oppleve å bli tryggere i rollen som forhandlere gjennom praktiske oppgaver, herunder reforhandling av en større tariffavtale.

Kurset arrangeres av Finansforbundets sekretariat, men påmelding sendes til din hovedtillitsvalgt innen 5. august.

Den hovedtillitsvalgte sender sin prioriterte liste til sekretariatet ved aeb@finansforbundet.no innen utgangen av 6. august.

 

  • Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne.
  • I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. 
  • Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold. Finansforbundet sender ut elektroniske kursbevis til deltakerne som måtte ønske det ved bruk av verktøyet Accredible. Deltakerne må gi samtykke til utsendelse av kursbevis på Min Side.
  • Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi. Om man kommer i en situasjon hvor en likevel benytter disse fordelene privat, må den enkelte melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat.
Kursinfo
Sted:
Quality Hotel Olavsgaard - SKJETTEN
Dato:
Fra:18.09.2019 kl.10:00
Til:19.09.2019 kl.15:00
Kurstittel:
Kurs i forhandlinger
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Anne Eva Røste Bjørnstad
anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no
41632447
Påmeldingsfrist er utløpt