Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Arbeidsmiljøkurs for Finans Norges medlemsbedrifter

17
sep


Finans Norge og Finansforbundet inviterer i samarbeid med Stamina Helse til Grunnkurs i arbeidsmiljø for ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter. 

Målgrupper for kurset er verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre med oppgaver eller ansvar innen HMS i Finans Norges medlemsbedrifter. Ledere er også velkomne til å delta.

Kurset oppfyller kravene til arbeidsmiljøopplæring i arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen i finans.

Påmeldingsfristen er 10. september.

 For hvem?

Ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter. Verneombud, Arbeidsmiljøutvalg medlemmer samt ledere, HMS-ansvarlige, HR-personell og ansatte som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere.

Hensikt

De som har roller og oppgaver innenfor helse, miljø og sikkerhet i bedriften skal bli i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt. I tillegg skal HMS-arbeidet utføres på en god måte gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.

Opplæringens innhold

Kurset gir en innføring i arbeidsmiljøloven og dens forskrifter, helse, miljø og sikkerhetsarbeid, og ulike faktorer i arbeidsmiljøarbeidet. Kurset oppfyller kravene til arbeidsmiljøopplæring etter arbeidsmiljøloven og hovedavtalen i finans.

Aktuelle undervisningstemaer:

 • Lovverk og roller i HMS arbeidet
 • Aktuelle regler i hovedavtalen i finans
 • Systematisk HMS arbeid
 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer / yrkeshygiene
 • Sykefravær
 • Rus / AKAN
 • Ergonomi på arbeidsplassen
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Sikkerhet i finans

Formen på opplæringen

Grunnopplæring i arbeidsmiljø er et kurs som benytter ulike undervisningsarter.

 

1. Gruppe - Denne delen er obligatorisk for alle

Gruppen er i seg selv en stor ressurs hvor mye samlet erfaring finnes.

Vi legger opp til diskusjoner og gruppearbeid hvor erfaringslæring, gruppedeltakelse, praktiske gruppeoppgaver og refleksjoner legges til rette av kursholder.

Varighet: 2 dager fra kl. 09.00 - 16.00

 

2. E-læring - Fordypning innen følgende aktuelle temaer: 

 • Lovverk og roller
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Ergonomi på arbeidsplassen 

Pris pr. deltaker er 4.290,-  Denne betales av arbeidsgiver.
(Kan ikke kombineres med andre rabatter. Overnatting er ikke inkludert i prisen og må bestilles av den enkelte deltaker.)

Kursinfo
Sted:
Thon Hotel Vika Atrium Oslo -
Dato:
Fra:17.09.2019 kl.09:00
Til:18.09.2019 kl.16:00
Kurstittel:
Arbeidsmiljøkurs for Finans Norges medlemsbedrifter
Kursavgift:
Medlem: 4290,00
Ikke-medlem: 4290,00
Kontakt:
Sara Pande-Rolfsen
spr@finansforbundet.no
93652026
Påmeldingsfrist er utløpt