Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Kvinner i finans – får ikke, kan ikke eller vil ikke?

15
mai


Den 15. mai arrangerer vi frokostmøte i forbindelse med lanseringen av rapporten «Kvinner i finans: Kan ikke, vil ikke, får ikke?».

(Foto: Colourbox)

 Kvinnelige ledere har vist seg å være god business for de selskapene som tør å satse på kvinner. Det blir stadig viktigere for virksomheter å kunne speile sin kundemasse og få flere perspektiver inn i beslutningsprosessene. Lønnsomhet og likestilling går hånd i hånd.


Likevel er det langt flere menn enn kvinner i ledende stillinger i finansnæringen og betydelige lønnsforskjeller mellom kjønnene. Hvorfor er ikke finans en karrierevei for flere kvinner?


Det er bakgrunnen for prosjektet «Kvinner i finans: Kan ikke, vil ikke, får ikke?». En studie gjennomført av CORE på vegne av Finansforbundet om kultur, karrierevalg, muligheter og verdisetting av kompetanse og ansvar i finansnæringen.


Velkommen til en innholdsrik morgen med lansering av den rykende ferske rapporten om likestilling i finans. Representanter fra forskningsmiljøer, politikk og finansnæringen vil sørge for at rapporten og likestillingsutfordringen i finans belyses fra ulike perspektiver. Klarer ikke finansnæringen å rekruttere, utvikle og beholde begge kjønn vil næringen tape konkurransekraft på sikt.

Arrangementet er gratis og åpent for alle

 

TID: Onsdag 15. mai, kl. 8.30–10.00. Frokost serveres fra kl. 8.00

HVOR: Dronning Eufemias gate 16, Bjørvika

Seminaret blir streamet på https://www.finansforbundet.no/kvinnerifinans/

 

 

 

Kursinfo
Sted:
Finansforbundet - OSLO
Dato:
Fra:15.05.2019 kl.08:30
Kurstittel:
Kvinner i finans – får ikke, kan ikke eller vil ikke?
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Nanna Matilda Ringstad
nanna.ringstad@finansforbundet.no
98410242
Påmeldingsfrist er utløpt