Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Tillitsvalgtkonferanse for Rogaland

26
mar


Å delta på tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

Vårens konferanse for tillitsvalgte og kontaktvalgte i avdeling Rogaland er på Scandic Hotel Forus 26. – 27. mars 2019 


Hovedtema som er valgt for konferansen er: 
Lønn
Hvordan påvirker klimaet vår forretningsdrift?
Likestilling og mangfold
Nytt fra forbundsstyret
Kunstig intelligens - AI 

Konferansen avsluttes 27.mars med foredrag av Tanja Uggerud fra Raus ledelse

Å delta på lokale konferanser er en viktig arena for å bli kjent med andre tillitsvalgte.

På kvelden 26. mars vil avdeling Rogaland avholde sitt årsmøte hvor det først blir foredrag av sjefsøkonom Kyrre Knudsen fra Sparebank1 SR-Bank. Etter foredrag og årsmøte blir det middag på hotellet.

Vi tilbyr alle deltakerne til konferansen rom på hotellet, kryss av i påmeldingen dersom du IKKE ønsker rom. 

Påmelding innen 25. februar  

Alle som deltar på kurs og konferanser for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset/konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.

Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi. Om man kommer i en situasjon hvor en likevel benytter disse fordelene privat, må den enkelte melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat.Kursinfo
Sted:
Scandic Forus - STAVANGER
Dato:
Fra:26.03.2019 kl.10.00
Til:27.03.2019 kl.15.00
Kurstittel:
Tillitsvalgtkonferanse for Rogaland
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Mai Brit Staurland Strøm
mbs@finansforbundet.no
90690365
Påmeldingsfrist er utløpt