Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Tillitsvalgtkonferanse for avd. Oslo Akershus

12
mar


Å delta på tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

 

Vi ønsker velkommen til vårens konferanse for tillitsvalgte i avdeling Oslo Akershus. 

 

Tema for konferansen er Kunstig Intelligens AI og digitalisering

Kunstig intelligens - AI , hvilken kunnskap har medlemmene, hvordan tror de og vi at det vil påvirke medlemmene og vår næring. Finansforbundets undersøkelse blir presentert og danner grunnlag for debatt om "hva nå?

Lønn - her vil vi ta utgangspunkt i resultatene fra utvalgsarbeidet om trinnløst lønnssystem og lønnsfordeling som er gjort sammen med Finans Norge. Forslagene blir presentert og vi debatterer veien videre. 

Nysjerrighet som drivkraft v/Louise Fuchs 

Digitalisering handler mindre om teknologi enn man skulle tro. Digitalisering handler om mennesker. Dette foredraget tar for seg hvordan du forbereder deg selv, din jobb og dine kollegaer på en digital fremtid. Foredraget har konkrete eksempler og gir deg en verktøykasse du kan bruke videre.

Kan en robot overta rollen som statsminister?  v/Fredrik Løfvgren

Roboter og AI i praksis v/Christoffer Pettersen i AVO

Cecilies verden v/Cecilie Skog

 

Det er reservert hotellrom til alle, ønsker du ikke å overnatte, spise middag om kvelden husk å kryss av for dette ved påmelding. 

 
Det vil denne gang ikke bli satt opp buss pga godt kollektivt tilbud.   Thon Hotell Arena, Lillestrøm ligger like ved jernbanen så vi oppfordrer alle som kan til å reise kollektivt. Hotellet ligger sentralt på Lillestrøm i kort gangavstand til togstasjonen. Toget tar bare 12 minutter fra Oslo sentrum.    

 

Konferansen vil være den eneste tillitsvalgtkonferansen for tillitsvalgte i avdeling Oslo Akershus i år, pga. Landsmøte som avholdes i november 2019.

 

Alle som deltar på kurs og konferanser for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset/konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.

 

 

 

Kursinfo
Sted:
Thon Hotell Arena - LILLESTRØM
Dato:
Fra:12.03.2019 kl.10.00
Til:13.03.2019 kl.15.00
Kurstittel:
Tillitsvalgtkonferanse for avd. Oslo Akershus
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Hanne Alfstad Torsvik
hanne.torsvik@finansforbundet.no
48121915
Påmeldingsfrist er utløpt