Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Finansforbundet. Du kan logge inn ved å klikke her.

Fagpolitisk forum 2019

22
mai


22.-23. mai 2019 arrangeres fagpolitisk forum på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Fagpolitisk forum er en møteplass for forbundets sentrale tillitsvalgte i geografi og bedrift, herunder forskjellige medlemsgrupperinger. Konferansen skal fungere som et rådgivende organ for forbundsstyret i sentrale politiske saker.

Geografiske avdelinger og bedriftsavdelinger som skal delta har fått invitasjon, ref. e-post sendt
18. mars 2019. Påmelding gjøres av den enkelte deltaker innen 26. april 2019. Husk å krysse av for hvem du representerer. 

Temaene på årets fagpolitiske forum følger kapitlene i forslaget til nytt politisk program, og er også relevante for mulige landsmøtediskusjoner. Det blir en blanding av interne og eksterne foredragsholdere og det settes av god tid til diskusjoner under hvert hovedtema.

Temaene vi har valgt ut er:

 • Finansforbundet rustes for fremtiden
  Vi legger opp til innlegg og diskusjoner rundt hvordan Finansforbundet kan styrke sin posisjon for å møte fremtidens utfordringer.

 • Medeierskap
  Her setter vi et tema på dagsorden som vi ikke har diskutert tidligere. Vi har hentet inn en ekstern foreleser, og skal diskutere medeierskap generelt og om dette er interessant å jobbe videre med i Finansforbundet.

 • En næringspolitikk for finansnæringen
  Her vil vi få et innlegg fra statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet. I tillegg prøver vi å få til en presentasjon av rapporten «Utenlandske finansinstitusjoners rolle i den norske finansnæringen», som er laget av Emendor på oppdrag fra Finansforbundet. Under dette temaet legger vi opp til diskusjoner og erfaringsutveksling rundt spesielle temaer i næringspolitikken. 

 • Likestilling
  Her vi deltakerne få presentert funnene i prosjektet som Finansforbundet har gitt CORE – Senter for likestillingsforskning i oppdrag å utrede. Rapporten vil være ferdig i begynnelsen av mai og gir oss forhåpentligvis svar og råd som tillitsvalgte kan bruke i sitt likestillingsarbeid i bedriftene. Vi legger opp til diskusjoner og erfaringsutveksling etter fremleggelse av rapporten.

 • AI – kunstig intelligens
  Vi presenterer resultatet av undersøkelsen som forbundsstyret har initiert og hvordan forbundet kan arbeide videre med dette temaet.

Det tas forbehold om endringer. Detaljert program og mer informasjon sendes deltakerne når konferansen nærmer seg.

Konferansen starter med lunsj. Det er reservert hotellrom til alle.

Kursinfo
Sted:
Quality Airport Hotel Gardermoen - GARDERMOEN
Dato:
Fra:22.05.2019 kl.1130
Til:23.05.2019 kl.1500
Kurstittel:
Fagpolitisk forum 2019
Kursavgift:
Alle: Gratis
Kontakt:
Torunn Lien Hansen
tlh@finansforbundet.no
95247949
Påmeldingsfrist er utløpt